ถาม-ตอบ (Q&A)
เปิดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ รอบที่ 1
โพสโดย
DKSmin
ad.donkha@gmail.com

#ประกาศโรงเรียนดอนคาวิทยา

เปิดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ รอบที่ 1

#กำหนดการรับสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2563 (ในรอบที่ 1)

#วิธีการสมัคร นักเรียน และผู้ปกครองสามารถทำการสมัครได้ 2 วิธีการ

1. ทำการสมัครผ่านโทรศัพท์ เพียงแสกน QR Code ตามภาพประกาศ โดยเลือกแสกนตามชั้นที่สมัครเข้าเรียน แล้วกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน จนครบขั้นตอน ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครเรียน (หมายเหตุ : สมัครเรียน ม.1 แสกนช่องสีฟ้า, สมัครเรียน ม.4 แสกนช่องสีส้ม)

2. ทำการสมัครผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าระบบได้ดังนี้

สมัครเรียน ม.1 คลิก >>> https://forms.gle/t3NKkZwQ4yVWFPLc6
สมัครเรียน ม.4 คลิก >>> https://forms.gle/4c58X95aPeJ9xCZr7

แล้วกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน จนครบขั้นตอน ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครเรียน

#กำหนดการอื่นๆ การรับสมัครนักเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียน การยื่นหลักฐาน การสอบวัดความรู้ การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวนักเรียน ให้รอกำหนดการที่ชัดเจนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกครั้งหนึ่ง

#หลักฐานที่จำเป็น เตรียมพร้อมไว้ก่อน

1. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
4. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
ุ6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ

***เอกสารสำเนา ให้ทำการลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งสำเนาถูกต้องทุกฉบับ


โพสโดย : DKSmin
IP : 101.108.52.98
โพสเมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2563,07:51 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :