เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชดอนคาวิทยา

 

                                                             คำร้อง      นายบุญส่ง  ถิ่นวงศ์แดง                                                                       ทำนอง     นายวินัย  ศรีโปฎก

 

                   ฟ้าขาวเด่นสง่าท้าแดดฝน                     อดทนอดกลั้นไม่หวั่นไหว

          อุปสรรคขวากหนามกระหน่ำเพียงใด              จะก้าวไกลมุ่งหวังในความดี

                   เรามีพุทธบาทเป็นสัญลักษณ์                 เขาดีสลักงามเด่นเป็นศักดิ์ศรี

          มีพี่น้องท้องถิ่น รักสามัคคี                              รู้หน้าที่มีคุณธรรมในดวงใจ

                   เหล่าพี่น้องปรองดองแน่นแฟ้น               ในเขตแดนดอนคาดูสดใส

          เราเพียบพร้อมแห่งานบุญบั้งไฟ                       ประทับใจในเดือนพฤษภา

                   เรามีครูคนเก่งชำนาญการ                      บริหารวิชาครบสาขา

          ให้ความรู้กระจ่างแจ้งศิษย์ดอนคา                    มีวิชาความรู้ทั่วทุกคน

                   ลูกฟ้า-ขาวชูเชิดเลิศวิชา                        มีปัญญาอาชีพทุกแห่งหน

          ได้ความรู้พัฒนาชีวิตตน                                  เป็นมิ่งมงคลดอนคาวิทยา