เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชดอนคาวิทยา

                                                                 คำร้อง    นายบุญส่ง   ถิ่นวงศ์แดง
                                                                 ทำนอง   นายวินัย      ศรีโปฎก

 

                                       ฟ้าขาวเด่นสง่าท้าแดดฝน                       อดทนอดกลั้นไม่หวั่นไหว

                              อุปสรรคขวากหนามกระหน่ำเพียงใด                  จะก้าวไกลมุ่งหวังในความดี

                                       เรามีพุทธบาทเป็นสัญลักษณ์                  เขาดีสลักงามเด่นเป็นศักดิ์ศรี

                              มีพี่น้องท้องถิ่น รักสามัคคี                                รู้หน้าที่มีคุณธรรมในดวงใจ

                                       เหล่าพี่น้องปรองดองแน่นแฟ้น                ในเขตแดนดอนคาดูสดใส

                              เราเพียบพร้อมแห่งานบุญบั้งไฟ                        ประทับใจในเดือนพฤษภา

                                       เรามีครูคนเก่งชำนาญการ                       บริหารวิชาครบสาขา

                              ให้ความรู้กระจ่างแจ้งศิษย์ดอนคา                     มีวิชาความรู้ทั่วทุกคน

                                       ลูกฟ้า-ขาวชูเชิดเลิศวิชา                        มีปัญญาอาชีพทุกแห่งหน

                              ได้ความรู้พัฒนาชีวิตตน                                  เป็นมิ่งมงคลดอนคาวิทยา