คณะผู้บริหาร

นายคมสัน ธรรมนู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายขวัญใจ พิมพ์พงษ์
ครู คศ.3

นางภัทรดา กองแก้ว
ครู คศ.2

นายคมสัน โชระเวก
ครู คศ.3

นายสุรินทร์ ธนูรเวท
ครู คศ.3