ถาม-ตอบ (Q&A)
เรื่อง อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
ประกาศโรงเรียนดอนคาวิทยา เรื่อง การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 339 0 DKSmin 30 มี.ค. 2565,14:51
ประกาศโรงเรียนดอนคาวิทยา เรื่อง การยกเลิกการสอบจัดชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 330 0 DKSmin 19 มี.ค. 2565,11:16
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน โรงเรียนดอนคาวิทยา ปีการศึกษา 2565 292 0 DKSmin 16 มี.ค. 2565,13:26
สรุปจำนวนการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 271 0 DKSmin 13 มี.ค. 2565,22:52
ประกาศโรงเรียนดอนคาวิทยา เรื่อง การเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 341 1 DKSmin 08 มี.ค. 2565,12:52
ประกาศผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง) 782 5 DKSmin 02 มิ.ย. 2564,10:19
ประกาศผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2500 4 DKSmin 25 พ.ค. 2564,14:32
ประกาศผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 1915 4 DKSmin 25 พ.ค. 2564,14:30
ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบนักเรียนสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 504 8 DKSmin 07 พ.ค. 2564,04:15
ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบนักเรียนสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 486 6 DKSmin 07 พ.ค. 2564,04:10
ประกาศโรงเรียนดอนคาวิทยา เรื่อง การเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 414 4 DKSmin 24 เม.ย. 2564,02:21
สุขบัญญัติ 10 ประการ 863 1 DKSmin 18 มี.ค. 2564,11:42
ประกาศโรงเรียนดอนคาวิทยา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ในช่วงการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 550 2 DKSmin 02 ก.พ. 2564,16:14
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียน ม.1 รายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 944 2 DKSmin 05 ก.ย. 2563,10:47
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโดม อเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 658 1 DKSmin 27 ส.ค. 2563,16:51
ประกาศโรงเรียนดอนคาวิทยา ขอยกเลิกประกาศประกวดราคา เลขที่ พิเศษ/2563 604 0 DKSmin 27 ส.ค. 2563,16:48
เผยแพร่ผลงาน รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมทางการให้คำปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 1045 2 DKSmin 18 ก.ค. 2563,20:39
ประกาศโรงเรียนดอนคาวิทยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนดอนคาวิทยา 628 3 DKSmin 29 พ.ค. 2563,12:58
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ 630 0 DKSmin 09 เม.ย. 2563,15:00
ตรวจสอบรายชื่อการรับสมัครนักเรียน ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ รอบที่ 1 703 0 DKSmin 25 มี.ค. 2563,12:30
เปิดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ รอบที่ 1 1023 0 DKSmin 24 มี.ค. 2563,07:51
ประกาศ การปิดเรียนกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 751 0 DKSmin 18 มี.ค. 2563,12:19
ประกาศ การเลื่อนการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 640 1 DKSmin 18 มี.ค. 2563,12:14
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 638 0 DKSmin 10 มี.ค. 2563,10:26
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 483 0 DKSmin 02 มี.ค. 2563,14:44
งานแนะแนวทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 584 0 DKSmin 27 ก.พ. 2563,09:25
การมอบเกียรติบัตร Donkhawittahaya Art Exhibition 566 0 DKSmin 26 ก.พ. 2563,23:04
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2563 530 0 DKSmin 26 ก.พ. 2563,22:52
โรงเรียนดอนคาวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 564 0 DKSmin 26 ก.พ. 2563,22:37
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (e-bidding) 735 9 DKSmin 03 ก.พ. 2563,11:35
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 554 0 DKSmin 09 ม.ค. 2563,11:45
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 502 0 DKSmin 08 ม.ค. 2563,11:17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 740 0 DKSmin 12 พ.ย. 2561,14:21
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง 719 0 DKSmin 09 พ.ย. 2561,09:06
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล 720 0 DKSmin 30 ต.ค. 2561,15:30
การรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานสอนดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) 932 0 DKSmin 24 ต.ค. 2561,10:36
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง 2561 840 0 DKSmin 29 ส.ค. 2561,15:09
การรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานสอนดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) 797 0 DKSmin 07 ส.ค. 2561,12:06