ถาม-ตอบ (Q&A)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (e-bidding)
โพสโดย
DKSmin
ad.donkha@gmail.com

โรงเรียนดอนคาวิทยา มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ณ โรงเรียนดอนคาวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้
โพสโดย : DKSmin
IP : 182.53.196.137
โพสเมื่อวันที่ : 03 ก.พ. 2563,11:35 น.
ความเห็นที่ 9
โพสโดย
DKSmin
ad.donkha@gmail.com
2
โพสโดย : DKSmin
IP : 182.53.196.137
โพสเมื่อวันที่ : 03 ก.พ. 2563,11:41 น.
ความเห็นที่ 8
โพสโดย
DKSmin
ad.donkha@gmail.com
3
โพสโดย : DKSmin
IP : 182.53.196.137
โพสเมื่อวันที่ : 03 ก.พ. 2563,11:40 น.
ความเห็นที่ 7
โพสโดย
DKSmin
ad.donkha@gmail.com
4
โพสโดย : DKSmin
IP : 182.53.196.137
โพสเมื่อวันที่ : 03 ก.พ. 2563,11:39 น.
ความเห็นที่ 6
โพสโดย
DKSmin
ad.donkha@gmail.com
5
โพสโดย : DKSmin
IP : 182.53.196.137
โพสเมื่อวันที่ : 03 ก.พ. 2563,11:39 น.
ความเห็นที่ 5
โพสโดย
DKSmin
ad.donkha@gmail.com
6
โพสโดย : DKSmin
IP : 182.53.196.137
โพสเมื่อวันที่ : 03 ก.พ. 2563,11:38 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
DKSmin
ad.donkha@gmail.com
7
โพสโดย : DKSmin
IP : 182.53.196.137
โพสเมื่อวันที่ : 03 ก.พ. 2563,11:38 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
DKSmin
ad.donkha@gmail.com
8
โพสโดย : DKSmin
IP : 182.53.196.137
โพสเมื่อวันที่ : 03 ก.พ. 2563,11:38 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
DKSmin
ad.donkha@gmail.com
9
โพสโดย : DKSmin
IP : 182.53.196.137
โพสเมื่อวันที่ : 03 ก.พ. 2563,11:37 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
DKSmin
ad.donkha@gmail.com
บันทึกข้อความ
โพสโดย : DKSmin
IP : 182.53.196.137
โพสเมื่อวันที่ : 03 ก.พ. 2563,11:37 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :