กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายมณเฑียร เรียบเรียง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศุภมิตร เหมือนจันทร์
ครู คศ.1

นายนภัทรพี หงษ์ทอง
ครู คศ.2

นายณัฐวุฒิ อุ่นทร
ครูอัตราจ้าง