ถาม-ตอบ (Q&A)
งานแนะแนวทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โพสโดย
DKSmin
ad.donkha@gmail.com
โรงเรียนดอนคาวิทยา ดำเนินงานแนะแนวทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อให้นักเรียนสามารถตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในสถานศึกษา
และสามารถพิจารณาได้อย่างรอบคอบ ตรงตามความสามารถของนักเรียน

ภาพกิจกรรม >> https://www.facebook.com/DKS.DonkhawittayaSchool/posts/1066589213712064

โพสโดย : DKSmin
IP : 182.53.196.137
โพสเมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2563,09:25 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :